Trening funkcjonalny

Trening Funkcjonalny i Funkcjonalny Trening Medyczny

to nowoczesne trendy wywodzące się z rehabilitacji, a wykorzystywane coraz częściej w sporcie oraz rekreacji. Powstały one w Niemczech i Skandynawii, gdzie fizjoterapia i przygotowanie motoryczne zawodników są na najwyższym światowym poziomie.   

Podstawową zasadą, która obowiązuje w tego typu aktywności jest funkcjonalność ruchu, czyli możliwość jego wykorzystania w życiu codziennym. Każde ćwiczenie musi mieć swoje uzasadnienie funkcjonalne i musi się konkretnie przekładać na najczęściej wykonywane przez ćwiczącego ruchy poza salą ćwiczeń.   

Celem tego rodzaju treningu jest poprawa czynności układu ruchu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków ruchowych. Metoda przeznaczona jest dla osób z wadami postawy, po urazach i kontuzjach oraz w przypadku znacznego dysbalansu mięśniowego.   

Podczas treningu obserwuje się wiele pozytywnych efektów takich jak: poprawa wytrzymałości mięśniowej, stabilności dynamicznej, redukcja tkanki tłuszczowej oraz stabilizacja stawów. Dzięki temu zmniejszamy u pacjenta ryzyko wystąpienia kontuzji podczas ćwiczeń oraz codziennych obowiązków.