Przebieg wizyty

Jak przygotować się do zabiegu?

Aby zabiegi rehabilitacyjne mogły przebiegać sprawnie i w pełnym komforcie pacjenta zaleca się:

  • przybyć 5-10 minut wcześniej
  • na terapię przychodzimy conajmniej godzinę po posiłku
  • gdy jest to możliwe, bierzemy prysznic przed zabiegiem
  • zabieramy ze sobą duży ręcznik kąpielowy (70x140cm)
  • na pierwszą konsultację przynosimy dokumentację medyczną, w tym wyniki badań obrazowych (zdjęcia RTG, badanie USG, rezonas magnetyczny MRI, tomograf komputerowy TK)
  • w razie konieczności odwołania wcześniej ustalonej wizyty, proszę o jak najszybszy kontakt telefoniczny

Pierwsza wizyta

W trakcie pierwszej wizyty przeprowadzana jest diagnostyka pacjenta. Obejmuje ona dokładny wywiad chorobowy oraz badanie przedmiotowe. Analizowana jest sylwetka pacjenta, wzorce ruchowe według koncepcji Kinetic Control, sposób poruszania się, zakresy ruchomości, siła mięśniowa oraz poziom odczuwanych dolegliwości bólowych.

Podczas badania wykonywane są specjalistyczne testy diagnostyczne (neurologiczne oraz ortopedyczne), umożliwiające dokładne zdiagnozowanie przyczyny odczuwanych przez pacjenta dolegliwości. Ocenie podlegają badania obrazowe, w tym zdjęcia rentgenowskie (RTG), ultrasonografia (USG), rezonans magnetyczny (MRI) oraz tomografia komputerowa (TK). Analiza ta niezbędna jest przy określeniu struktury objętej procesem chorobowym oraz przy planowaniu postępowania terapeutycznego. 

Decyzja o leczeniu

Rezultaty przeprowadzonej diagnostyki oraz wyniki badań obrazowych szczegółowo omawiane są z pacjentem. Następnie wspólnie podjęta zostaje decyzja, co do formy i metody terapii, stosowanych technik leczniczych, zabiegów fizykoterapeutycznych oraz przewidywanego czasu jej trwania.

Leczenie

Leczenie jest ściśle związane z wynikami przeprowadzonej diagnostyki. Obejmuje ono zabiegi manualne takie jak:  terapia tkanek miękkich, mobilizacje i manipulacje stawów, terapia punktów spustowych, terapia narzędziowa, trening funkcjonalny, nauka prawidłowych wzorców ruchowych, instruktaż ćwiczeń do wykonania w domu oraz zabiegi z zakresu fizykoterapii, wśród nich elektroterapia, laseroterapia, magnetoterapia oraz sonoterapia (ultradźwięki).

Przebieg kolejnych wizyt

Każde kolejne spotkanie rozpoczynamy od kontroli efektów wcześniejszej terapii. Forma i metoda leczenia dostosowana jest indywidualnie do każdego pacjenta. Celem przeprowadzanej terapii jest wyeliminowanie przyczyny powstania dolegliwości, która daje gwarancję trwałego pozbycia się problemu. Osiągnięcie długotrwałego efektu, wymaga pełnej współpracy pacjenta i terapeuty oraz przestrzegania ściśle określonych zasad. Należy do nich przestrzeganie ustalonych zachowań ruchowych oraz systematyczne wykonywanie zleconych ćwiczeń.