Metoda PNF

Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu, jest metodą fizjoterapeutyczną, wykorzystywaną w przywracaniu utraconych funkcji. Celem metody PNF jest ponowna nauka (tzw. reedukacja) lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku choroby.

Jest to kompleksowa terapia, oparta o najnowszą wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii. Opierając się na budowie anatomicznej człowieka metoda PNF proponuje ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, zbliżone do czynności wykonywanych w codziennym życiu. Ruchy te prowadzone są wzdłuż skośnych, tzw.diagonalnych, dzięki temu stwarzają możliwość zaktywizowania największej ilości mięśni, należących do tego samego łańcucha biokinematycznego. Wielokrotnie powtarzany ruch może spowodować utworzenie nowego wzorca ruchowego, czyli przywrócić przewodnictwo nerwowe w uszkodzonym obszarze. Zgodnie ze skośnym przebiegiem większości mięśni szkieletowych za najważniejszą komponentę ruchu uważana jest rotacja. Warunkuje ona siłę i koordynację wykonywanego ruchu.

PNF jest metodą przyjazną dla pacjenta, opartą na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji. PNF gwarantuje również wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego, przy niewielkich wymaganiach sprzętowych.

Zastosowanie:

    • w neurologii
    • w ortopedii
    • w pediatrii
    • w chorobach nerwowo-mięśniowych
    • w wadach postawy