FDM Fascial Distortion Model

FDM to skuteczna forma diagnozy oraz terapii dolegliwości bólowych, a także dysfunkcji narządu ruchu w obszarze układu mięśniowo-szkieletowego. Opiera się na gestykulacji tzw. mowie ciała oraz słowach, których używają pacjenci w trakcie opisywania swoich dolegliwości.

Metoda została stworzona w latach 90. przez osteopatę dr. Stephena Philipa Typaldosa. 

W metodzie FDM za przyczynę dolegliwości bólowych uważa się dystorsje (odkształcenia) układu powięziowego.

Techniki terapeutyczne stosowane w opisywanej metodzie łączą w sobie precyzję wykonywanych zabiegów ze stosunkowo dużą siłą, którą trzeba przyłożyć celem skorygowania struktur powięziowych.