Dyskopatia

To choroba krążka międzykręgowego. W większości przypadków jest to pierwszy symptom choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Termin dyskopatia to potocznie przepuklina jądra miażdżystego tarczy międzykręgowej kręgosłupa.

Schorzenie przejawia się poprzez stopniowe, patologiczne zmiany w obrębie elementów krążka- uszkadzanie pierścienia włóknistego oraz przemieszczanie się jądra miażdżystego.

Uszkodzenie pierścienia może doprowadzić do tzw. przepukliny, dalszy rozwój procesu chorobowego może spowodować przerwanie i wydostanie się jądra miażdżystego poza obszar pierścienia.

Przyczyny choroby:

 • pojedynczy uraz lub nakładające się mikrourazy
 • podnoszenie ciężarów
 • proces starzenia się
 • stres, zwiększone napięcie mięśni
 • wąski kanał kręgowy

Objawy choroby:

 • ból kręgosłupa z promieniowaniem wzdłuż dróg nerwowych
 • ból nasilający się w trakcie ruchu
 • zaburzenia czucia powierzchownego
 • drętwie i mrowienie części ciała dotkniętych schorzeniem
 • osłabienie, porażenie mięśni
 • skrzywienie kręgosłupa w kierunku chorej strony lub w kierunku przeciwnym

Zapobieganie:

 • właściwe odżywianie (dieta bogata w wapń)
 • zachowywanie prawidłowej postawy
 • systematyczne ćwiczenia
 • unikanie czynności wysokiego ryzyka (dźwigania ciężarów, kontaktu z urządzeniami powodującymi wibracje)
 • rzucenie, unikanie palenia papierosów

Leczenie:

 • zachowawcze: terapia manualna, kinezyterapia, fizykoterapia, farmakoterapia
 • operacyjne – podejmowane w sytuacji gdy obserwuje się objawy deficytu neurologicznego, lub też leczenie zachowawcze nie przynosi rezultatów.
  Bezwzględnym wskazaniem do leczenia operacyjnego dyskopatii są objawy deficytu neurologicznego świadczące o uszkodzeniu układu nerwowego.